گیسوانت را رها کردی به روی شانه‌ها / انقلاب مخملی در شهر راه انداختی‬