ما هیچ، ما نگاه

... خـــــــــدای امــــــــروز آبـی آبـی ... آبـــــــــــــــی تـــــــــر ...

۱۰ مطلب در شهریور ۱۳۹۲ ثبت شده است

a beautiful mind

The Only Thing Greater Than the Power of the Mind is the Courage of the Heart


It is only in the mysterious equation of love that any logical reasons can be found.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ک.

بیا بگو نتکانند

شسته ام چو غباری به شوق اذن دخول
بیا بگو نتکانند پادری ها را...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ک.

خم جوردن!

«خم ابرو» کم مسئله ای نیست! کم خمی نیست! چنان که یاد آن در نماز برای کسی مثل حافظ، وضعیت: «حالتی رفت که محراب به فریاد آمد»‌ را پدیدار می سازد! 
با وجود این هرچه با خود کلنجار میروم به این نتیجه میرسم که:

 به «خم جردن» علاقه ی بیشتری دارم تا خم ابرو!
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ک.

حضرت حافظ

شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد بنده طلعت آن باش که آنی دارد
شیوه حور و پری گر چه لطیف است ولی خوبی آن است و لطافت که فلانی دارد
چشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب که به امید تو خوش آب روانی دارد
گوی خوبی که برد از تو که خورشید آن جا نه سواریست که در دست عنانی دارد
دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی آری آری سخن عشق نشانی دارد
خم ابروی تو در صنعت تیراندازی برده از دست هر آن کس که کمانی دارد
در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد
با خرابات نشینان ز کرامات ملاف هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد
مرغ زیرک نزند در چمنش پرده سرای هر بهاری که به دنباله خزانی دارد
مدعی گو لغز و نکته به حافظ مفروش کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ک.

من چه میدانستم

من چه میدانستم، دل هر کس دل نیست ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ک.

در سوگ آقایمانیم...

شهادت صادق آل محمد (علیه السلام) تسلیت باد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ک.

سعی طبیب موجب درمان درد نیست!

در دام حادثات ز کس یاوری مجوی

بگشا گره به همت مشکل گشای خویش


سعی طبیب موجب درمان درد نیست

از خود طلب دوای دل مبتلای خویش


بر عزم خویش تکیه کن ار سالک رهی

واماند آن که تکیه کند برعصای خویش


گفت آهویی به شیر سگی در شکارگاه

چون گرم پویه دیدش اندر قفای خویش


کای خیره سر بگرد سمندم نمی رسی

رانی و گر چو برق به تک بادپای خویش


چون من پی رهایی خود می کنم تلاش

لیکن تو بهر خاطر فرمانروای خویش


با من کجا به پویه برابر شوی از آنک

تو بهر غیر پویی و من از برای خویش


رهی معیری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ک.

قضاوت ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ک.

ورق بزن، نگاهی کن!

امروز لپتاپت را خاموش کن و به سراغ کتابخانه ات برو.
به سراغ کتاب هایی برو که سه چهار سال با آنها سر و کله زدی تا زبان آموختی!
ورقشان بزن، حس خوبی دارد...

با تو هستم امید!
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ک.

ببین دوست من!

زاویه دید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ک.