ما هیچ، ما نگاه

... خـــــــــدای امــــــــروز آبـی آبـی ... آبـــــــــــــــی تـــــــــر ...

۲ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

تر

چقدر این روزها دلم برایت تنگ‌تر می‌شود!


  برگ زردی با سماجت شاخه را چسبیده بود

     دست‌های خویش و دامان تو ام آمد به یاد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ک.

دیپلمات

ادیب نیستم، همین طور زبان‌شناس، اما تفاوت واژه‌ها را خوب می‌دانم هنگامی که تو آنان را به زبان می‌آوری.

شاید دیپلماتی باشم، نابلد، که سابق در مذاکره با تو به نتیجه نرسیده‌ است....

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ک.