ما هیچ، ما نگاه

... خـــــــــدای امــــــــروز آبـی آبـی ... آبـــــــــــــــی تـــــــــر ...

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دریچه» ثبت شده است

دریچه

ما بسی کوشیده ایم
که از دهلیز بی روزن خویش
دریچه یی به دنیا بگشاییم ...

شاملو

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ک.

هر روز سلام و پرسش و خنده

“ما چون دو دریچه روبروی هم

آگاه ز هر بگو مگوی هم

هر روز سلام و پرسش و خنده

هر روز قرار روز آینده


عمر آیینه بهشت اما آه

بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه


اکنون دل من شکسته و خسته ست

زیرا یکی از دریچه ها بسته ست

نه مهر فسون نه ماه جادو کرد

نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد

نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد”― مهدی اخوان ثالث

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ک.